فهرست محصولات

فهرست محصولات

ارتباط با پشتیبانی و قوانین مهم

1.سفارشات تا ساعت 15:00عصر هروز تایید و وارد مرحله فاکتور زدن میشود.
2. سپس وارد مرحله ارسال و پردازش به مشتری میشود که مدت زمان ارسال پردازش نهایت 48 ساعت میباشد که تحویل مراکز ارسالی شود .
4.سپس بعد از تحویل به مراکز ارسالی کد رهگیری برای شما ارسال میکنند همکاران ما .
09173455980شماره تماس شماره یک
09173455970شماره تماس شماره دو